Styret

Tor Andresen                        –  Styreleder.

Lasse Hermansen                –  Styremedlem, bolig.

Odd Roar Bekkedahl           –  Styremedlem, bolig.

Rolf Hammerengen             –  Styremedlem, næring.

Eskil Viken                            –  Styremedlem, næring.

Varamedlemmer:

Tor Skjørdal

Berte Sørum