Ettårsbefaring

Leilighetene

Det ble avholdt ettårsbefaringer i de enkelte leilighetene i august. Feil og mangler ble notert. Oppfølgingsarbeid er startet.

Fellesarealer

Det er fremdeles ikke bestemt tidspunkt for befaring av fellesarealer. Særlig på taket har det vært en del etterarbeid. Flere lekkasjer har vært reparert. Og fremdeles pågår utbedring av lekkasjer.

Utbygger har lovet tak over pergolaene på taket.

Styret ber om fastsettelse av tidpunkt for befaringen.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Eidsvoll kommune informerer om planer for videre utvikling av Råholt

Eidsvoll kommune, planavdelingen, avholdt et møte i dag på Søndre Samfund for å orientere om arbeidet med en plan for videre utvikling av Råholt. Fra Råholtgården sameie møtte Siw Grindaker og jeg. Det var representanter fra næringsdrivende, grunneiere og beboere.

Det ble klart fremholdt at Råholt var et kommunikasjonsmessig knutepunkt, særlig på grunn av det gode jernbanetilbudet og Trondhjemsveien som gjennomfartsåre. Råholt har derfor et stort utviklingspotensiale som det er viktig å styre fornuftig. De prøvde å skissere hvor sentrum skulle utvikle seg. Det var i sør ned mot Råholt kirke, i nord litt nord for jernbanen og på begge sider av Trondhjemsveien. Ut fra dette ligger Råholtgården svært sentralt. For oss var det særlig interessant å høre at de så for seg en utvikling av Gladbakkgutua som en livlig og sentral gate med mange tilbud, og ikke bare som nå en gjennomfartsgate.

Arbeidet er i en helt begynnende fase. De vil ganske snart sette ned arbeidsgrupper for forskjellige temaer. Disse skal senere på høsten levere innspill til kommunen som skal bruke dette for sin videre planlegging. Så her er det bare å melde seg på hvis en vil være med på et interessant og viktig arbeid med tanke på hvordan vi vil ha det på Råholt i fremtiden.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Beplantning av skråning ved innkjørsel til butikk.

Det er kjøpt inn jord, duk og bark. Vi satser på å gjøre denne jobben på dugnad en av de nærmeste dagene. Ragnar Engebretsen vil koordinere arbeidet. Så hvis du vil bidra kan du ta kontakt med ham.

Og så 7. september: Jobben er gjort. Takk til våre dyktige gartnere!

Skråning vestNyskr

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Websiden for Råholtgården

Websiden for Råholtgården er i ferd med å ta form. Foreløpig er det sparsomt med innhold. Med det kommer etterhvert. Hvis du har forslag til innhold så ta kontakt. Gjerne gjennom en kommentar her.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar