Fjernvarme

Fjernvarme blir levert av Mistberget Biovarme. Sentralen står i et rom i kjelleren ved oppgang A. Fjernvarme brukes til oppvarming av leiligheter og fellesarealer, til oppvarming av vann og til snøsmelting. Dessuten går en betydelig del til butikken. Avlesning av totalt forbruk blir gjort hver måned og rapportert til Mistberget Biovarme.

Røropplegget for videre fordeling er levert av Rognstad VVS. I hver leilighet er det et koblingsskap der varmt vann fordeles til radiatorer. Her er det måler for forbruk til oppvarming. Forbruk av varmt tappevann leses av på måler i baderom. Totalt forbruk i leiligheten rapporteres til styret som videresender dette til regnskapsfører.

Fakturaen fra Mistberget Biovarme til boligsameiet blir oppdelt i flere elementer:
Fastledd. (Et lite beløp).
Effektledd. Dette er knyttet til størrelsen på sentralen og beregnes etter gjeldende pris hos Hafslund Nett.
Energiledd. Dette baseres på forbruk og på pris hos Nordpool for næringskunder.

Kostnader for fjernvarme inngår i felleskostnadene.